E-Reputation Law - a case study on e-reputation

For further information, please visit the e-reputation law website

E-Reputation Law

Zijn er in mijn e-communicatie audiovisuele elementen?

In het Youtube tijdperk is online audiovisuele reclame vaak een centraal component van een bedrijfsstrategie gericht op het opbouwen van een e-reputatie.

Sommige bedrijven hebben Youtube zelfs op een innovatie manier gebruikt, waarbij ze verder gingen dan louter filmpjes. Wanneer het goed is uitgevoerd, laat het een blijvende positieve indruk achter bij de (potentiële) klant. Bijvoorbeeld, in 2010 lanceerde Tipp-Ex een video waarbij het mogelijk was om met het Tipp-Ex product de titel van de video te veranderen en hiermee ook de video anders te doen eindigen.

Verschillende bedrijven maken ook video’s waarin zij hun bedrijf presenteren, een thema bespreken of op vragen van consumenten antwoorden. Sommige bedrijven maken animaties bij een uitleg, een uitvinding, een nieuw product of om de consument te helpen een probleem op te lossen.

Audio reclame is een zeldzamer fenomeen, omwille van verschillende redenen: webgebruikers appreciëren ongevraagd geluid op het web niet, en zullen daarenboven over het algemeen liever hebben dat audio gepaard gaat met visuele elementen.

In ieder geval zal het bedrijf moeten onderzoeken of deze video’s onderworpen zijn aan de Belgische Gemeenschapsdecreten inzake audiovisuele diensten, namelijk het Decreet betreffende de radio omroep en de televisie  [Note: Officieuze geconsolideerde versie tot en met 13 juni 2012 door de VRM (online beschikbaar).] in de Vlaamse Gemeenschap (van de Vlaamse Regulator voor de Media – VRM), het Décret sur les médias audiovisuels  [Note: Officieuze geconsolideerde versie tot en met 13 februari 2012 door de CSA (online beschikbaar, in het Frans).] in de Franstalige Gemeenschap (van de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel – CSA) en het Dekret über die audiovisuele Mediendienste und die Kinovorstellungen  [Note: Officieuze geconsolideerde versie tot en met 13 februari 2012 door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (online beschikbaar, in het Duits).] in de Duitstalige Gemeenschap (van het Medienrat).

Aan de Franstalige kant heeft het Collège d’autorisation et de contrôle van de CSA in maart 2012 een Aanbeveling inzake het toepassingsgebied van de regelgeving voor audiovisuele media  [Note: Recommandation relative au périmètre de la régulation des services de médias audiovisuels (online beschikbaar, in het Frans).] verspreid. lijkt te suggereren dat het plaatsen van enkele video’s op het internet niet zal vallen onder het Decreet in kwestie, tenzij dat er een systematische structuur voor het plaatsen van video’s bestaat zodat zij een audiovisueel ‘programma’ vormen.

Daarom, als de centrale bezigheid van het bedrijf niet ligt in het voorzien van audiovisuele inhoud en het (een aantal) video’s wenst online te plaatsen, dan is het aan te raden voor het bedrijf om te vermijden een ‘video’ categorie op haar website te creëren en evenmin een ‘kanaal’ op Youtube aan te maken. Een vraag die zeker en vast het onderzoeken waard is, is of een screencasting-bedrijf  [Note: Opnames waarbij een stem uitleg geeft over wat de auteur aan het doen is op zijn of haar computer, bijvoorbeeld een reeks instructie-video’s over het bewerken van foto’s in Adobe Photoshop.] of een podcasting-bedrijf  [Note: Een podcast is een audio of audiovisuele show die beschikbaar wordt gemaakt op het internet en die door de webgebruiker gedownload kan worden, hetzij handmatig dan wel door zich in te schrijven voor de hele lijst video’s (een RSS-feed).] zou vallen onder het toepassingsgebied van de respectievelijke Decreten, gezien de aard van hun voornaamste activiteiten. Het ziet er naar uit dat de betrokken overheden nog niet met zulk een situatie zijn geconfronteerd en er zich daarom ook nog niet over hebben uitgesproken.

Wanneer een Decreet van toepassing is, brengt dit een reeks verplichtingen voor bedrijven met zich mee, bijvoorbeeld de verplichting om een jaarlijks rapport in te dienen, regels te respecteren met betrekking tot de inhoud van de boodschap, een specifiek etiqueringsysteem toe te passen met het oog op de bescherming van minderjarigen en zelfs een audiovisuele productie belasting te betalen als de omzet bepaalde drempels overstijgt.